مسکن Archives - انجمن شهرسازی ایران
۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۱

مسکن

پیشنهاد مالیات خانه‌های مازاد برای ساخت خانه برای افراد فاقد مسکن

لی شماعی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا با بیان اینکه، توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی ترین عامل توسعه یافتگی...

12:26

ریپورتاژ بازار مسکن کرج و علل نوسانات آن

بازار مسکن کرج و علل نوسانات آن را بشناسید

بازار مسکن کرج و علل نوسانات آن را بشناسید قیمت‌های کاذب مسکن در استان البرز، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی مهاجران به این استان، شده است. بسیاری از ساکنان این شهر، چون توانایی خرید آپارتمان را ندارند، مجبورند همچنان به اجاره‌نشینی تن بدهند. افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار، سبک...

03:06