توپ‌های ضد تبخیر ممکن است ‘بیش از صرفه‌جویی باعث مصرف آب شوند’ استفاده از فناوری‌ برای برطرف کردن سریع بحران آب می‌تواند به نتایج ناخواسته محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی منجر شود. دو پژوهشگر ایرانی، ...