برچسب: اپلیکیشن

اپلیکیشن تشخیص نام گیاهان در شهر

اپلیکیشن تشخیص نام گیاهان در شهر

اپلیکیشن تشخیص نام گیاهان در شهر : اکثر شهرسازان در هنگام برداشت میدانی در شهر با گیاهان و درخت هایی مواجه می شوند که شاید نام انها را ندانند و در بیشتر …

2021/04/30 0 دیدگاه