برچسب: آنلاین

کارگاه آنلاین آموزش twinmotion  در شهرسازی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

کارگاه آنلاین آموزش twinmotion در شهرسازی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

ثبت نام کارگاه آنلاین توین موشن در شهرسازی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران شروع شد. آموزش مقدماتی نرم افزار Twinmotion برای مصورسازی سه بعدی پروژه های شهرسازی برای …

2021/03/26 1 دیدگاه