برچسب: آماده سازی زمین

تعریف آماده سازی زمین

تعریف آماده سازی زمین

مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل: الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب …

2020/12/28 0 دیدگاه