طرح آماده سازی چیست؟

طرح آماده‎ سازی زمین در واقع طرح اجرایی، از پیشنهادات طرح‎های جامع و تفصیلی است. در طراحی طرح آماده سازی، مهندسان شهرسازی در کنار سایر مهندسان سیویل، معماری، مکانیک، برق، ترافیک و سازه، طرح آماده سازی را با طراحی کلیه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز طراحی می‎کنند. مجموعه این اقدامات در زمین، امکان بهره‎برداری از اراضی برای احداث واحدهای مسکونی (یا صنعتی) و تاسیسات وابسته به آنها و در نهایت رفع نیازمندیهای عمومی را محیا میکند.
طرح آماده سازی زمین، در فرآیند طرح های توسعه شهری، در ادامه طرح جامع و طرح تفصیلی قرار میگیرد. مقیاس کار طرح جامع ۱۰۰۰۰/۱ است و به بیان اصول و خط مشی کلی می‌پردازد. مقیاس کار طرح تفصیلی ۲۰۰۰/۱ است و برنامه های مفصل و جز به جز در آن ارائه می‌شود. طرح آماده سازی دارای مقیاس ۵۰۰/۱ است و طرح اجرایی و دقیق را پیاده میکند.

آماده سازی زمین

چه عواملی در تهیه طرح آماده سازی موثر هستند؟

در طرح آماده سازی عوامل مختلف اقلیمی، معیشتی، فرهنگی تاثیر گذار هستند. این عوامل در طراحی شبکه معابر، نظام قطعه‎بندی، پیش‌بینی ظرفیت تاسیسات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی، پیش‎بینی تراکم ساختمانی، نحوه استقرار بنا در قطعه زمین و … تاثیر گذار است.

چه کارفرماهایی به طرح آماده سازی زمین احتیاح دارند؟

طرح‎های آماده سازی اراضی معمولا در زمین‎های متعلق به سازمان زمین شهری و یا اراضی دارای مالکیت، طراحی و اجرا می‎شود. این اراضی عموما فاقد هرگونه امکانات زیربنایی و روبنایی و به صورت بایر یا موات هستند. کارفرمای این طرح‎ها عموما شهرداری‎ها، تعاونی های مسکن، شرکت شهرک‎های صنعتی، شرکت شهرهای جدید و یا شهرک‎های مسکونی و ویلایی خصوصی هستند.

شرح خدمات طرح آماده سازی زمین

شرح خدمات طرح آماده سازی بر اساس یک شرح خدمات همسان، دارای دو مرحله کلی است. مرحله اول شناخت، تحلیل و طرح مقدماتی را تشکیل می‎دهد و مرحله دوم به ارائه جزییات شهرسازی پرداخته می‎شود.
مرحله اول:
در مرحله اول طرح آماده سازی زمین، مطالعات شناخت وضع موجود، بررسی اسناد فرادست و همچنین تهیه طرح مقدماتی مفهومی و نیز ارائه الگوهای اولیه واحد همسایگی تهیه و ارائه می‌شود.
مرحله دوم:
مرحله دوم:
در این مرحله، طراحی نهایی ارائه می‌شود.خروجی این مرحله شامل نقشه کاربری اراضی، قطعه بندی اراضی، محاسبات و تسطیح زمین و سیویل، جمع آوری و دفع آب های سطحی، شبکه معابر، شبکه آبرسانی و فاضلاب، برق، مخابرات و سایر ضوابط و مقررات (سطح اشغال، تراکم، تعدا طبقات)، قطعه بندی اراضی…است.

طرح آماده سازی زمین
طرح آماده سازی زمین

حق‌الزحمه طرح آماده سازی زمین چگونه محاسبه می‌شود؟

حق الزحمه طرح آماده سازی زمین بر اساس حق الزحمه استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شده است. (بخشنامه حق الزحمه کارهای عمومی ساختمان به شماره ۳۱۹۱-۵۴-۱۵۳۵۴-۱) در این بخشنامه تعرفه طراحی طرح آماده سازی بر اساس بند ۳-۶ و بر اساس حق‎الزحمه کارهای سیویل و جداول مربوطه و همچنین ضرایب تعدیل، محاسبه می‌شود.

مهندسان مشاور هفت شهر آریا و طرح آماده سازی زمین

مهندسان مشاور هفت شهر آریا با سوابق اجرایی متعدد و همچنین دارا بودن صلاحیت های مورد نیاز این حوزه، می‎توانند طرح آماده سازی را با بهترین شرایط طراحی نمایند. از سایر خدماتی که این مهندسان مشاور می‎توانند ارائه دهند، ارائه متره‌برآورد دقیق پروژه و ارائه اسناد مناقصه برای پیمانکار است.
همچنین این مهندسان مشاور در شرایطی که کارفرما توانایی مالی اجرای کل طرح آماده‎‌سازی را نداشته باشند، می‎توانند با انجام مطالعات اقتصادی و ارائه بسته‎های سرمایه گذاری، شرایط جدیدی برای مشارکت در اجرای توسط سرمایه‌گذار و پیمانکار را فراهم نمایند.این فرآیند، راه حل اجرایی مناسبی جهت تحقق پذیری پروژه محیا می‎کند و خط مشی مناسبی را برای عملیاتی شدن طرح برای کارفرما ترسیم می‌کند.

بازاریابی طرح آماده سازی زمین
بازاریابی طرح آماده سازی زمین

همچنین مهندسان مشاور هفت شهر آریا می‎توانند در زمان اجرا، نظارت بر عملیات اجرایی را بر عهده داشته باشند و در گام نهایی، به منظور ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای کارفرما می‎توانند با یک طرح منسجم بازاریابی، استراتژی و راهبردهای مناسب، جهت بالابردن ارزش افروده اراضی مورد نظر، برای کارفرما ترسیم نمایند.

فرآیند تهیه طرح آماده سازی زمین
فرآیند تهیه طرح آماده سازی زمین