دسته: مقالات

محدوده بافت تاریخی 168 شهر کشور

محدوده بافت تاریخی 168 شهر کشور

محدوده بافت تاریخی 168 شهر کشور تاریخ: 2023-03-10 19:15:20 | دسته بندی: تعاریف   متن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 25 اردیبهشت 1396 ابلاغ محدوده تاريخي 168 شهر …

2023/03/10 0 دیدگاه
مستندات طرح‌هاي توسعه و عمران

مستندات طرح‌هاي توسعه و عمران

مستندات طرح‌هاي توسعه و عمران تاریخ: 2023-03-10 19:15:11 | دسته بندی: تعاریف طرح مجموعه شهري تهران الگوي توسعه مناطق شهر تهران طرح آمایش استان تهران طرح راهبردي حريم پايتخت طرح ساماندهی سکونت‌گاه‌های …

2023/03/10 0 دیدگاه
تعاريف طرح‌هاي شهرسازي و معماري

تعاريف طرح‌هاي شهرسازي و معماري

تعاريف طرح‌هاي شهرسازي و معماري تاریخ: 2023-03-10 19:01:32 | دسته بندی: تعاریف  طرح كالبدي ملي با هدف مكانيابي براي گسترش آينده شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهرك‌هاي جديد،‌ پيشنهاد شبكه شهري …

2023/03/10 0 دیدگاه
قانون ماده 101 شهرداریها

قانون ماده 101 شهرداریها

عنوان:  قانون ماده 101 شهرداریها تاریخ: 2023-03-10 17:44:05 | دسته بندی: قوانین شهری       تصويب نقشه‌هاي تفكيكي ماده 101ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي …

2023/03/10 0 دیدگاه