کلاس آنلاین آموزش GIS کاربردی و پروژه محور در شهرسازی با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران - انجمن شهرسازی ایران