فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - انجمن شهرسازی ایران

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

صفحه اصلی > رویداد ها : فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

عنوان: فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تاریخ بازنشر: 2023-03-12 15:51:03  | برچسب: جغرافيا

خانه arrow جغرافيا

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي

محورهاي همايش—————-
۱- حمل و نقل همگانی

طراحی شبکه‌های حمل‌ و نقل همگانی
تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل ‌و‌ نقل همگانی
معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل ‌و ‌نقل همگانی
بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ و ‌نقل همگانی
حمل و نقل شبه‌همگانی و تاکسی اینترنتی
شبیه‌سازی سیستم‌های حمل و نقل همگانی
برنامه‌ریزی عملکردی حمل و نقل همگانی
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
روش‌های تامین سرمایه توسعه حمل و نقل همگانی و توسعه شهری
بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل همگانی
تاب‌‌آوری و پایداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
خصوصی‌سازی در حمل و نقل همگانی

۲- حمل و نقل هوشمند

سیستم‌های تصمیم‌یار برای کنترل ترافیک
سیستم مدیریت ایمنی و حوادث ترافیکی و امنیت
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند برای برنامه‌ریزی سفر
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
تجمیع داده‌ها و داده‌کاوی در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
معماری و استانداردهای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
مدیریت هوشمند کنترل ترافیک
اطلاع‌رسانی هوشمند به کاربران
سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل همگانی هوشمند
سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ تجاری و باری
شهر الکترونیک و حمل‌ و نقل شهری

۳- برنامه‌ریزی حمل و نقل و برنامه‌ریزی شهری

مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ و نقل
مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ و نقل
برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و کاربری زمین
برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل کالا و بار
بررسی ساختارهای شهری
استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل ‌و نقل
شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل
مدل‌های تخصیص ترافیک
مدل‌های انتخاب مسیر سفر
مدل‌سازی رفتاری در حمل و نقل
الگوی سفر روزانه کاربران حمل و نقل
مدل‌های انتخاب گسسته در مدل‌سازی حمل و نقل

۴- ایمنی و فرهنگ ترافیک

تحلیل اقتصادی تصادفات
مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات
مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
ممیزی ایمنی راه
شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل ‌و ‌نقل
بررسی رفتار رانندگان، مسافر و کالا
ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ موتوری
ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
جامعه‌شناسی در ترافیک
آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتارهای صحیح ترافیکی
تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک
قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌ و ‌نقل و ترافیک
اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
پیشنهاد قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل ‌و نقلی

۵- حمل و نقل پاک و توسعه پایدار 

مصرف سوخت در حمل و نقل
آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل
اثرات تخریبی حمل ‌و نقل بر محیط زیست شهری
مصرف منابع محدود در حمل ‌و نقل شهری
محیط زیست و توسعه‌پایدار
عدالت در حمل و نقل و توسعه پایدار
استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهر
حمل ‌و‌ نقل و محیط‌های شهری
پیاده‌محوری و حمل‌ و نقل انسان‌مدار
توسعه دوچرخه‌سواری
استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیرموتوری
تجربه‌های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیرموتوری
توسعه تسهیلات پیاده‌روی و پیاده‌راه‌ها در شهرها
توسعه تسهیلات دوچرخه‌سواری در شهرها
برنامه‌های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیرموتوری
خودرو و موتورسیکلت برقی
حمل و نقل همگانی برقی

۶- مهندسی ترافیک و طرح هندسی زیرساخت‌ها

شبیه‌سازی ترافیک
عارضه‌سنجی ترافیک
مدیریت و کنترل ترافیک
تحلیل ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابرپیاده
طراحی و تحلیل تقاطعات چراغدار و بدون چراغ
طراحی و تحلیل ظرفیت میدان‌ها
روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ترافیک
طراحی، کنترل و مدیریت دسترسی‌ها
طراحی هندسی تقاطع‌ها، میادین و تبادل‌ها
طراحی تسهیلات حمل و نقل (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
طراحی پارکینگ
طراحی مسیر
طراحی پایانه‌ها و توقفگاه‌های حمل و نقل همگانی مسافر

۷- اقتصاد حمل و نقل

ارزیابی پروژه‌های حمل ‌و ‌نقل
قیمت‌گذاری معابر شهری، محدوده و پارکینگ
قیمت‌گذاری ارایه‌تسهیلات حمل‌ و نقلی
کرایه حمل و نقل همگانی
مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل ‌و ‌نقل
اثرات حمل‌ و نقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و منافع حمل ‌و‌ نقلی
قیمت‌گذاری سوخت و مالیات در حمل و نقل
یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل ‌و نقل
تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ و نقلی

 ۸- مدیریت سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک 

مدیریت تقاضای سفر و فعالیت‌ها
مدیریت تقاضای سفر و محدودیت استفاده از حمل و نقل شخصی
توسعه حمل و نقل اشتراکی، بار و مسافر (هم‌پیمایی و هم‌باری)
مدیریت کاربری زمین
مدیریت پارکینگ و پارک حاشیه‌ای
مدیریت عرضه حمل و نقل
مدیریت حمل‌ و نقل از دید گردشگری
مدیریت حمل ‌و نقل در ایام خاص
سیاست‌گذاری در بخش حمل ‌و نقل
روش‌های ارتقای کارآیی و بهره‌وری سیستم‌های حمل ‌و نقلی
مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حمل و نقل مسافر و بار

۹- لجستیک و حمل و نقل بار

طراحی شبکه حمل و نقل بار
مدل‌سازی در حمل و نقل و جابجایی بار
بهینه‌سازی در لجستیک و حمل و نقل و جابجایی بار
هوشمندسازی در حمل و نقل و لجستیک بار
مکان‌یابی هاب‌های لجستیکی برای حمل و نقل بار
توسعه پایدار و حمل و نقل و جابجایی بار
مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در حمل و نقل بار
حقوق و قوانین و مقررات حمل و نقل و جابجایی بار
طراحی هندسی زیرساخت‌ها (پایانه‌ها، باراندازها و …)
سند حمل و نقل بار (بارنامه و باربرگ)

۱۰- مباحث ویژه

کووید ۱۹
– کووید ۱۹ و حمل و نقل همگانی
– کووید ۱۹ و تغییر رفتار و الگوی سفرهای روزانه
– کووید ۱۹ و سهم مدهای مختلف حمل و نقل
– کووید ۱۹ و سیاست‌های حمل و نقل
– کووید ۱۹ و تقاضای جابجایی بار و کالا
– کووید ۱۹ و اقتصاد حمل و نقل
– کووید ۱۹ و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل
– کووید ۱۹ و مدل‌سازی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
– کووید ۱۹ و دوران پساکرونا

بحران و پدافند غیرعامل
– پدافند غیرعامل در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی
– سیستم حمل و نقل هوشمند و پدافند غیرعامل
– حمل و نقل بار و پدافند غیرعامل
– طراحی زیرساخت‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل
– فن‌آوری و روش‌های نوین پدافند غیرعامل
– تقاضای سفر در شرایط بحران
– برنامه‌ریزی مدیریت بحران
– شبیه‌سازی ترافیکی در شرایط بحران
– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل ‌و نقل
– تاب‌آوری سیستم‌های حمل و نقل

آینده‌‎پژوهی و سیستم‌های نوین حمل و نقل
– فن‌آوری در شیوه‌های مختلف حمل و نقل
– حمل و نقل درون‌شهری در آینده
– حمل و نقل برون‌شهری در آینده
– روش‌های نوین جابجایی مسافر
– روش‌های مدرن جابجایی کالا
– چشم‌انداز حمل و نقل بین‌المللی
– حمل و نقل و هوش مصنوعی
– سیستم‌های حمل و نقل و مدیریت دانش

حمل و نقل چندوجهی
– ترافیک حمل و نقل هوایی مسافر و بار
– ترمینال‌های فرودگاه و حمل و نقل پیاده
– ترمینال‌های بندری و ترافیک مسافری و باری
– ترافیک حمل و نقل دریایی
– حمل و نقل رودخانه‌ای
– حمل و نقل لوله‌ای و تسمه‌ای
– حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت
– ترمینال‌های چندمنظوره و چند شیوه‌ای
– ترکیب حمل و نقل زمینی با سایر شیوه‌های حمل و نقل

جابجایی به عنوان خدمت
– جابجایی به عنوان خدمت و طراحی مدل‌های کسب و کار
– پیش‌بینی تقاضای سفر در قالب جابجایی به عنوان خدمت
– ارزیابی سیستم‌های موجود جابجایی به عنوان خدمت
– عرضه در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– سیاست‌گذاری در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– اثرسنجی و ارزیابی سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– فرصت‌ها و تهدیدها در جابجایی به عنوان خدمت
– جابجایی به عنوان خدمت و رفتار سفر

محورهاي همايش
برگزار كنندگان: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 دی 1401
تاريخ برگزاري همايش: 15 و 16 اسفند 1401
سايت همايش: www.ictte.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 021-88828224
آدرس دبيرخانه: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به تقاطع طالقانی- کوچه شهید نقدی- سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران
محل برگزاري: تهران
ایمیل: conference19@ictte.ir

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

بازگشت

 

 

منبع: http://www.iranconferences.ir/خانه/6-جغرافيا/10409-فراخوان-مقاله-نو.html

 

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
نصب رول بولت در ۵ مرحله

نصب رول بولت در ۵ مرحله

نصب رول بولت در ۵ مرحله یکی از رایج ترین اتصالات فولادی که برای اتصال تجهیزات مختلف به بتن، آجر، سنگ و سیمان مورد استفاده قرار می‌ گیرد، رول بولت است. فروشگاه…

تکنیک درخت حل مسائل: راهی جهت حل مسائل پیچیده

تکنیک درخت حل مسائل: راهی جهت حل مسائل پیچیده

مقدمه:تکنیک درخت حل مسائل یک روش قدرتمند برای حل مسائل پیچیده است که در مختلف زمینه‌های علمی و فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک ابتدا مسئله را به شکل یک درخت…

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ 

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ 

انواع روش های شارژ گاز کولر گازی و علائم کمبود گاز به چه صورت است؟ تقریبا بیشتر دستگاه های تهویه مطبوع، از جمله کولرهای گازی، برای انجام عمل تهویه و خنک کردن…

LEGEND

عنوان
ارسال کننده
تاریخ
برچسب
برچسب ها :
زمان فعلی
مقیاس مطالعه

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان0
حمل دریایی تومان0
مالیات تومان0
جمع تومان0
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله