فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - انجمن شهرسازی ایران

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

صفحه اصلی > رویداد ها : فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

عنوان: فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۰۳  | برچسب: جغرافیا

خانه arrow جغرافیا

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مشاهده همه همایش های manager
سطح برگزاریبین المللی

محورهای همایش—————-
۱- حمل و نقل همگانی

طراحی شبکه‌های حمل‌ و نقل همگانی
تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل ‌و‌ نقل همگانی
معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل ‌و ‌نقل همگانی
بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ و ‌نقل همگانی
حمل و نقل شبه‌همگانی و تاکسی اینترنتی
شبیه‌سازی سیستم‌های حمل و نقل همگانی
برنامه‌ریزی عملکردی حمل و نقل همگانی
 توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
روش‌های تامین سرمایه توسعه حمل و نقل همگانی و توسعه شهری
بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل همگانی
تاب‌‌آوری و پایداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
خصوصی‌سازی در حمل و نقل همگانی

۲- حمل و نقل هوشمند

سیستم‌های تصمیم‌یار برای کنترل ترافیک
سیستم مدیریت ایمنی و حوادث ترافیکی و امنیت
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند برای برنامه‌ریزی سفر
سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
تجمیع داده‌ها و داده‌کاوی در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
معماری و استانداردهای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند
مدیریت هوشمند کنترل ترافیک
اطلاع‌رسانی هوشمند به کاربران
سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل همگانی هوشمند
سیستم‌های هوشمند مربوط به وسایل نقلیه‌ تجاری و باری
شهر الکترونیک و حمل‌ و نقل شهری

۳- برنامه‌ریزی حمل و نقل و برنامه‌ریزی شهری

مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ و نقل
مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ و نقل
برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل و کاربری زمین
برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل کالا و بار
بررسی ساختارهای شهری
استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل ‌و نقل
شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ریزی حمل ‌و نقل
مدل‌های تخصیص ترافیک
مدل‌های انتخاب مسیر سفر
مدل‌سازی رفتاری در حمل و نقل
الگوی سفر روزانه کاربران حمل و نقل
مدل‌های انتخاب گسسته در مدل‌سازی حمل و نقل

۴- ایمنی و فرهنگ ترافیک

تحلیل اقتصادی تصادفات
مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات
مدیریت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
روش‌های نوین جهت ایمن‌سازی معابر
ممیزی ایمنی راه
شاخص ریسک و مدیریت آن در شبکه‌های حمل ‌و ‌نقل
بررسی رفتار رانندگان، مسافر و کالا
ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ موتوری
ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
جامعه‌شناسی در ترافیک
آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتارهای صحیح ترافیکی
تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک
قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌ و ‌نقل و ترافیک
اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
پیشنهاد قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل ‌و نقلی

۵- حمل و نقل پاک و توسعه پایدار 

مصرف سوخت در حمل و نقل
آلودگی هوا و آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل
اثرات تخریبی حمل ‌و نقل بر محیط زیست شهری
مصرف منابع محدود در حمل ‌و نقل شهری
محیط زیست و توسعه‌پایدار
عدالت در حمل و نقل و توسعه پایدار
استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهر
حمل ‌و‌ نقل و محیط‌های شهری
پیاده‌محوری و حمل‌ و نقل انسان‌مدار
توسعه دوچرخه‌سواری
استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیرموتوری
تجربه‌های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیرموتوری
توسعه تسهیلات پیاده‌روی و پیاده‌راه‌ها در شهرها
توسعه تسهیلات دوچرخه‌سواری در شهرها
برنامه‌های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیرموتوری
خودرو و موتورسیکلت برقی
حمل و نقل همگانی برقی

۶- مهندسی ترافیک و طرح هندسی زیرساخت‌ها

شبیه‌سازی ترافیک
عارضه‌سنجی ترافیک
مدیریت و کنترل ترافیک
تحلیل ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابرپیاده
طراحی و تحلیل تقاطعات چراغدار و بدون چراغ
طراحی و تحلیل ظرفیت میدان‌ها
روش‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های ترافیک
طراحی، کنترل و مدیریت دسترسی‌ها
طراحی هندسی تقاطع‌ها، میادین و تبادل‌ها
طراحی تسهیلات حمل و نقل (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
طراحی پارکینگ
طراحی مسیر
طراحی پایانه‌ها و توقفگاه‌های حمل و نقل همگانی مسافر

۷- اقتصاد حمل و نقل

ارزیابی پروژه‌های حمل ‌و ‌نقل
قیمت‌گذاری معابر شهری، محدوده و پارکینگ
قیمت‌گذاری ارایه‌تسهیلات حمل‌ و نقلی
کرایه حمل و نقل همگانی
مدل‌های اقتصادی در برنامه‌ریزی حمل ‌و ‌نقل
اثرات حمل‌ و نقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و منافع حمل ‌و‌ نقلی
قیمت‌گذاری سوخت و مالیات در حمل و نقل
یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل ‌و نقل
تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ و نقلی

 ۸- مدیریت سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک 

مدیریت تقاضای سفر و فعالیت‌ها
مدیریت تقاضای سفر و محدودیت استفاده از حمل و نقل شخصی
توسعه حمل و نقل اشتراکی، بار و مسافر (هم‌پیمایی و هم‌باری)
مدیریت کاربری زمین
مدیریت پارکینگ و پارک حاشیه‌ای
مدیریت عرضه حمل و نقل
مدیریت حمل‌ و نقل از دید گردشگری
مدیریت حمل ‌و نقل در ایام خاص
سیاست‌گذاری در بخش حمل ‌و نقل
روش‌های ارتقای کارآیی و بهره‌وری سیستم‌های حمل ‌و نقلی
مدیریت یکپارچه و هماهنگ در حمل و نقل مسافر و بار

۹- لجستیک و حمل و نقل بار

طراحی شبکه حمل و نقل بار
مدل‌سازی در حمل و نقل و جابجایی بار
بهینه‌سازی در لجستیک و حمل و نقل و جابجایی بار
هوشمندسازی در حمل و نقل و لجستیک بار
مکان‌یابی هاب‌های لجستیکی برای حمل و نقل بار
توسعه پایدار و حمل و نقل و جابجایی بار
مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در حمل و نقل بار
حقوق و قوانین و مقررات حمل و نقل و جابجایی بار
طراحی هندسی زیرساخت‌ها (پایانه‌ها، باراندازها و …)
سند حمل و نقل بار (بارنامه و باربرگ)

۱۰- مباحث ویژه

کووید ۱۹
– کووید ۱۹ و حمل و نقل همگانی
– کووید ۱۹ و تغییر رفتار و الگوی سفرهای روزانه
– کووید ۱۹ و سهم مدهای مختلف حمل و نقل
– کووید ۱۹ و سیاست‌های حمل و نقل
– کووید ۱۹ و تقاضای جابجایی بار و کالا
– کووید ۱۹ و اقتصاد حمل و نقل
– کووید ۱۹ و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل
– کووید ۱۹ و مدل‌سازی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
– کووید ۱۹ و دوران پساکرونا

بحران و پدافند غیرعامل
– پدافند غیرعامل در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی
– سیستم حمل و نقل هوشمند و پدافند غیرعامل
– حمل و نقل بار و پدافند غیرعامل
– طراحی زیرساخت‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل
– فن‌آوری و روش‌های نوین پدافند غیرعامل
– تقاضای سفر در شرایط بحران
– برنامه‌ریزی مدیریت بحران
– شبیه‌سازی ترافیکی در شرایط بحران
– مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل ‌و نقل
– تاب‌آوری سیستم‌های حمل و نقل

آینده‌‎پژوهی و سیستم‌های نوین حمل و نقل
– فن‌آوری در شیوه‌های مختلف حمل و نقل
– حمل و نقل درون‌شهری در آینده
– حمل و نقل برون‌شهری در آینده
– روش‌های نوین جابجایی مسافر
– روش‌های مدرن جابجایی کالا
– چشم‌انداز حمل و نقل بین‌المللی
– حمل و نقل و هوش مصنوعی
– سیستم‌های حمل و نقل و مدیریت دانش

حمل و نقل چندوجهی
– ترافیک حمل و نقل هوایی مسافر و بار
– ترمینال‌های فرودگاه و حمل و نقل پیاده
– ترمینال‌های بندری و ترافیک مسافری و باری
– ترافیک حمل و نقل دریایی
– حمل و نقل رودخانه‌ای
– حمل و نقل لوله‌ای و تسمه‌ای
– حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت
– ترمینال‌های چندمنظوره و چند شیوه‌ای
– ترکیب حمل و نقل زمینی با سایر شیوه‌های حمل و نقل

جابجایی به عنوان خدمت
– جابجایی به عنوان خدمت و طراحی مدل‌های کسب و کار
– پیش‌بینی تقاضای سفر در قالب جابجایی به عنوان خدمت
– ارزیابی سیستم‌های موجود جابجایی به عنوان خدمت
– عرضه در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– سیاست‌گذاری در سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– اثرسنجی و ارزیابی سیستم جابجایی به عنوان خدمت
– فرصت‌ها و تهدیدها در جابجایی به عنوان خدمت
– جابجایی به عنوان خدمت و رفتار سفر

محورهای همایش
برگزار کنندگان: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران.
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ دی ۱۴۰۱
تاریخ برگزاری همایش: ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
سایت همایش: www.ictte.ir
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۲۱-۸۸۸۲۸۲۲۴
آدرس دبیرخانه: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به تقاطع طالقانی- کوچه شهید نقدی- سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران
محل برگزاری: تهران
ایمیل: conference19@ictte.ir

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

بازگشت

 

 

منبع: http://www.iranconferences.ir/خانه/۶-جغرافیا/۱۰۴۰۹-فراخوان-مقاله-نو.html

 

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
جلسات همفکری شهرسازی و علوم شهری

جلسات تخصصی شهرسازی و علوم شهری

برای شرکت در جلسات همفکری شهرسازی این فرم را تکمیل کنید

کابل فشار متوسط چیست؟

کابل فشار متوسط چیست؟ کابل‌ها از اصلی‌ترین و پرکاربردترین تجهیزاتی هستند که در صنعت برق استفاده می‌شوند. این تجهیزات وظیفه هدایت جریان الکتریکی را از یک نقطه به نقطه دیگر به عهده…

ارز دیجیتال هلیوم

همه چیر درباره ارز دیجیتال هلیوم

در دنیای وب‌۳، بسیاری از پلتفرم‌ها، فناوری‌ها و خدمات در حال انتقال به سیستم‌هایی هستند که باز و غیرمتمرک هستند. شبکه‌های همتا به همتا (P2P) امکان معرفی شبکه‌های بلاک چین را فراهم…

LEGEND

عنوان
ارسال کننده
تاریخ
برچسب
برچسب ها :
زمان فعلی
مقیاس مطالعه

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان0
حمل دریایی تومان0
مالیات تومان0
جمع تومان0
0
دریافت نوتیفیکیشن از Urbanity.ir آیا می خواهید از جدید ترین مطالب و آموزش ها و تخفیف ها بدون سر زدن به سایت باخبر شوید؟ خیر بله