لیست متخصصان شهرسازی جویای کار در اصفهان

کمتر از 30 ثانیه36
تاریخ درخواستنام و نام خانوادگیتلفنرشته تحصیلیشهر محل سکونتفایل pdf رزومه
مرداد ۲, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi5.pdf
مرداد ۱, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi4.pdf
مرداد ۱, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi3.pdf
مرداد ۱, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi2.pdf
مرداد ۱, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi1.pdf
مرداد ۱, ۱۴۰۰پروانه مرتضی زاده09162895770مهندسی شهرسازیاصفهان
مرداد ۱, ۱۴۰۰پروانه مرتضی زاده09162895770مهندسی شهرسازیاصفهان
مرداد ۱, ۱۴۰۰پروانه مرتضی زاده09162895770مهندسی شهرسازیاصفهان
مرداد ۱, ۱۴۰۰پروانه مرتضی زاده09162895770مهندسی شهرسازیاصفهان
مرداد ۱, ۱۴۰۰راضیه ابراهیمی09134430551طراحی شهریاصفهانresume-file-ebrahimi.pdf
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰شقایق امانی09140811370کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهریاصفهان
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰شقایق امانی09140811370کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهریاصفهان
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰امیرحسین شکیب راد09134251625مهندسی شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰امیرحسین شکیب راد09134251625مهندسی شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰امیرحسین شکیب راد09134251625مهندسی شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰امیرحسین شکیب راد09134251625مهندسی شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۱, ۱۴۰۰واحد شیوخی خطبه سرا09114544043جغرافیابرنامه ریزی شهریگیلان تالش
خرداد ۲۱, ۱۴۰۰صبا رضائی09224842402مهندسی شهرسازیسمنان
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰مهدی مسیبیان09012720074برنامه ریزی شهری و منطقه ایزرینشهر
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰عرفان تیموری09336516387کارشناسی شهرسازی..کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ایی(در حال نگارش پایان‌نامه)کرج
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰کامران محبوبی09185158460کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان - کارشناسی ارشد برنامه ریزی دانشگاه هنر اصفهاناصفهان
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰کامران محبوبی09185158460کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان - کارشناسی ارشد برنامه ریزی دانشگاه هنر اصفهاناصفهان
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰پریسا محسنی۰۹۱۰۸۵۰۰۱۸۲شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰زهرا سلیمی پور09336890466شهرسازیاصفهان
خرداد ۲۰, ۱۴۰۰بهنام رحیمی09140458559مهندس شهرسازیفریدونشهر
تاریخ درخواستنام و نام خانوادگیتلفنرشته تحصیلیشهر محل سکونتفایل pdf رزومه
لینک کوتاه
https://urbanity.ir /?p=1614

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.