تاریخ جدید کلاس طرح هادی جلسه اول شنبه ساعت ۱۵

زمان تشکیل کلاس طرح های روستایی در سال 1401

با سلام خدمت همه شهرسازان و متخصصان علوم شهری. پس از جلسه ای که در گروه مخصوص کلاس با حضور ثبت نام کننده های قطعی کلاس تشکیل شد، ساعت و روز های کلاس طرح هادی مشخص گردید.  ساعت و روز ها طبق تصویر  زیر می باشد. جلسه اول نیز شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ […]