روز شهرساز را به همه شهرسازان تبریک می گوییم روز جهانی شهرسازی روز هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا ، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انستیتو ...