کیسینجر: پکن در حال آماده‌سازی خاورمیانه‌ای چند قطبی است

واشنگتن پسته نقل از وزیر خارجه اسبق این کشور نوشت: تحولات حال حاضر تغییری اساسی در وضعیت استراتژیک خاورمیانه است و آمریکا دیگر یک قدرت قطعی در منطقه نیست. به گزارش ایسنا، هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا در مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست به نقش رو به گسترش چین در سیاست جهانی که نقش […]