پیرو ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای شرکت‌کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسی مهرماه 1399 و مرداد 1400 که نمره 48 و 49 را کسب نموده‌اند، بدین‌وسیله برنامه زمان‌بندی این دوره‌ها در فصل زمستان سال 1400، به شرح زیر...