نادر محمدی

ضرورت آموزش حقوق و قوانین و مقررات شهرسازی ویژه مدیران شهری و شهرسازی

ضرورت برگزاری دوره‌های آشنایی با قوانین و مقررات شهرسازی و قوانین شهرداری ها بر هیچکدام از متولیان مدیریت شهری پوشیده نیست و عدم اطلاع از قوانین و مقررات شهرسازی و مراجع متعدد تصویب آن و همچنین ورود افراد غیرمتخصص به این امر برای آحاد مردم ملموس بوده و غیرقابل انکار...

03:15

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي تقسيم مي‌شود. در هر حال چهار رشته كلي به شرح زير مي‌توان در علم حقوق تشخيص داد :...

06:009