هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی

عنوان: هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۲۱:۲۰ هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن فناوری های بومی ایران، انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران […]

دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده

عنوان: دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۱۹:۲۵ دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آل طه،مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه […]

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

عنوان: پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۱۸:۳۴ پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،دبیرخانه دائمی کنفرانس و سایر دانشگاه های برجسته کشور برگزار […]