برچسب: معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب

عنوان: سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۳ ۱۳:۱۷:۴۴ سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در …

2023/03/13 0 دیدگاه
پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران

عنوان: پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۲۰:۳۴ پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران در تاریخ …

2023/03/12 0 دیدگاه
چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران

عنوان: چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۲۰:۲۱ چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران در تاریخ …

2023/03/12 0 دیدگاه
نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران

عنوان: نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۱۹:۱۷ نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت …

2023/03/12 0 دیدگاه