۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰

معماری

وبینار صد سال معماری در شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به مناسبت پایان عرفی سده برگزار می کند: وبینار با موضوع: وبینار صد سال معماری در شهر تهران     وبینار صد سال معماری در شهر تهران سخنرانان و موضوع سخن: • علی اعطا؛ رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی...

01:05

اقامتگاه ماجرا با طراحی جالب در جزیره هرمز

حضور در هرمز ، اقامتگاه ماجرا   ماجرای هرمز یک اقامتگاه فرهنگی است که توسط بخش خصوصی فعال در حوزه فرهنگ و در پی دعوت توسط گروه‌های هنری منطقه، که سال‌ها در محل این پروژه فرش خاکی اجرا می‌کردند، انجام شده و هدفش حضور مطابق با عرف هنرمندان و گردشگران...

14:00