این روز‌ها کلمه تاب‌آوری را از زبان مسوولان بسیار شنیده‌اید، ولی جالب است بدانید اکثرا معنی آن را در اجرا نمی‌دانند و راهکار و پیشنهاد اجرایی برای آن ندارند. واژه تاب‌آوری در فرهنگ لغت، توانایی ...