عکس های زیبا از برف تهران ۱۴۰۱

پس از چندین سال بالاخره تهران تسلیم برف شد. جای همه جوان هایی که نیستند خالی

پس از چندین سال بالاخره تهران تسلیم برف شد. جای همه جوان هایی که نیستند خالی کلیه تصاویر به صورت ادیت نشده و خام در سایت قرار گرفته اند تا در پروژه ها پژوهش های شهری مورد استفاده شهرسازان قرار بگیرند. مخصوصا پژوهش هایی در مورد وضعیت محیط زیست و اب و هوا تهران و […]