برچسب: طرح هادی روستایی

آموزش طرح هادی روستایی رایگان !

آموزش طرح هادی روستایی رایگان !

شما شهرساز عزیز می توانید در جلسه رایگان آموزش طرح هادی روستایی ساعت 11 الی 13 چهارشنبه 1401/11/12  شرکت نمایید. این جلسه با هدف آشنایی با نحوه تدریس استاد و آشنایی با …

2023/02/01 0 دیدگاه