طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی

طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي

ردیف عنوان پروژه محقق ناظر طرح تاریخ انعقاد قرارداد مدت قرارداد (ماه) میزان پیشرفت (%) وضعیت طرح ۱ نظریه دین شناختی توسعه شهر و مسکن مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آقای دکتر اسلامی ۱۳۷۷ ۱۶ ۱۰۰ خاتمه یافته ۲ تعریف جامعی از هویت معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران […]