برچسب: طراحی شهری

پروژه شهر یک دقیقه ای

پروژه شهر یک دقیقه ای

در حالی که مدل “شهر 15 دقیقه ای” برنامه ریزی شهری در سطح محله را ارتقا می بخشد ، سوئد به دنبال طراح هایی برای ایجاد شهر یک دقیقه ای است!   …

2021/01/11 0 دیدگاه