۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

طراحی شهری

پروژه شهر یک دقیقه ای

در حالی که مدل "شهر 15 دقیقه ای" برنامه ریزی شهری در سطح محله را ارتقا می بخشد ، سوئد به دنبال طراح هایی برای ایجاد شهر یک دقیقه ای است!     پروژه Street Moves : سوئد قصد دارد تا سال 2030 عناصری سازگار مانند این پارکینگ و صندلی...

02:54

کتاب طراحی شهری الکس کریگر و ویلیام ساندرز

عنوان کتاب 📝به قلم الکس کریگر و ویلیام ساندرز ترجمه و افزوده ها: _دکتر سینا رزاقی اصل _دکتر کسری کتاب اللهی   پیشگفتار: _دکتر مرتضی میرغلامی چاپ زمستان ۱۳۹۹ انتشارات دانشیاران ایران شناسنامه کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   طراحـی شـهری متن قسمتی از کتاب: طراحـی شـهری...

49:00

طراحی شهری

معرفی رشته طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد تعاریف ارائه شده در مورد طراحی شهری بسیار زیاد و بر اساس دیدگاه افراد مختلف، متفاوت می‌باشد. از زمانی که مربوط به دوران جنینی طراحی شهری می‌شود، تا زمانی که با پشت سر گذاشتن زمان به بلوغی نسبی رسیده است، تعاریف متفاوتی...

08:00