اتصالات شیر آب که می توانید در خانه انجام دهید زمانی که شیر آب چکه می کند و نمی دانید کدام قسمت را تعمیر کنید، حالتان بد می شود. در گذشته با چکه کردن شیر آب و تعویض یک واشر همه چیز حل می شد. در اتصالات امروزی برای توقف...