برچسب: شهر 15 دقیقه ای

پروژه شهر یک دقیقه ای

پروژه شهر یک دقیقه ای

در حالی که مدل “شهر 15 دقیقه ای” برنامه ریزی شهری در سطح محله را ارتقا می بخشد ، سوئد به دنبال طراح هایی برای ایجاد شهر یک دقیقه ای است!   …

2021/01/11 0 دیدگاه