برچسب: شهرسازی کارکردگرا

شهرسازی کارکردگرا

شهرسازی کارکردگرا

شهرسازی کارکردگرا تعریف واژه شهرسازی و شهرسازی کارکردگرا مسائل عمده ای را مطرح می کند که اغلب به آنها پرداخته نمیشود طبق اتفاق نظر، تعریف شهرسازی در زبان محاوره ای مبنی بر …

2022/12/30 0 دیدگاه