سروته خطوط متروی تهران کجاست؟    راه‌اندازی خط تراموا برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه کلید خورد. آن هم بعد از مدتی به دلیل بروز مشکلاتی با روس‌ها با ناصرالدین‌شاه، بی نتیجه باقی‌ماند. کش‌وقوس‌ها برای راه‌اندازی راه‌آهن ادامه داشت و پای بسیاری از مهندسان خارجی نظیر بلژیکی‌ها، انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها...