کتاب منظر روستاهای ایران

  تألیف: دکتر مصطفی عباس زادگان،ناشر: وزارت راه و شهرسازی ،معاونت معماری و شهرسازی،۱۳۹۶، ۲۳۰ص انقطاع از گذشته روستاهای ایران خود در مواجهه با مدرنیته سبب ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. برنامه ریزان و طراحان شهری به‌عنوان حرفه­مندانی که در قالب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ایران به ساماندهی کالبد کنونی […]