رؤیای خانه‌دار شدن در شهر تهران برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به خیالی غیرممکن شده است. با این‌حال نمی‌توان دست از تلاش کشید و نا‌امید بود. درست است که قیمت‌های خرید خانه به صورت سرسام‌آوری بالا رفته‌اند اما به این معنی نیست که به طور کلی نتوان خانه‌ای خرید. می‌توان...