برچسب: حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي …

2021/03/12 0 دیدگاه