برچسب: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران

عنوان: دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۳:۱۷:۴۲ دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و …

2023/03/12 0 دیدگاه