برچسب: جغرافيا

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(نمایه شده در ISC)

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(نمایه شده در ISC)

عنوان: فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(نمایه شده در ISC) تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۳ ۱۵:۴۴:۵۵  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله …

2023/03/13 0 دیدگاه
فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی

فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی

عنوان: فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن اسلامی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۴۳  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله همایش بین المللی جایگاه سجستان (سیستان) در گستره تمدن …

2023/03/12 0 دیدگاه
فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC )

فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC )

عنوان: فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری (نمایه شده در ISC ) تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۳۱  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری …

2023/03/12 0 دیدگاه
فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

عنوان: فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۲۱  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله ششمین کنگره سالانه بین المللی …

2023/03/12 0 دیدگاه
نهمین  کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

عنوان: نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۱۰  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین …

2023/03/12 0 دیدگاه
هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

عنوان: هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۰۰  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری مشاهده …

2023/03/12 0 دیدگاه