تعاریف طرح‌های شهرسازی و معماری

تعاريف طرح‌هاي شهرسازي و معماري

تعاریف طرح‌های شهرسازی و معماری تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۹:۰۱:۳۲ | دسته بندی: تعاریف  طرح کالبدی ملی با هدف مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید،‌ پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و […]