آخرین مهلت ارسال مقالات و اخذ امتیاز ISC فقط و فقط تا ۲۹ آذر / غیر قابل تمدید!!

        View in browser     آخرین فرصت سال ۱۴۰۱ را از دست ندهید… آخرین مهلت ارسال مقالات و اخذ امتیاز ISC فقط و فقط تا ۲۹ آذر / غیر قابل تمدید!! تقویت رزومه آموزشی و شغلی، اخذ گواهینامه معتبر بین المللی دانشگاهی، چاپ رایگان مقالات برگزیده، اخذ حداکثر نمره پایاننامه، امتیاز […]