برگزیده‌ها قرارداد دارسی محمدعلی باب ناصرالدین شاه میرزا محمدتقی‌خان فراهانی شرکت زیمنس آلمان Archives - انجمن شهرسازی ایران