برچسب: برگزیده‌ها قرارداد دارسی محمدعلی باب ناصرالدین شاه میرزا محمدتقی‌خان فراهانی شرکت زیمنس آلمان

مبدع «حرف مفت» کیست؟

مبدع «حرف مفت» کیست؟

با ورود دستگاه مورس و تلگراف به ایران، بی‌اعتمادی به فناوری جدید و مقاومت و مخالفت مردم و بخشی از بدنه دربار و دولت نسبت به این وسیله ناشناخته بالا گرفت و …

1970/01/01 0 دیدگاه