۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹

برنامه ریزی شهری

پروژه شهر یک دقیقه ای

در حالی که مدل "شهر 15 دقیقه ای" برنامه ریزی شهری در سطح محله را ارتقا می بخشد ، سوئد به دنبال طراح هایی برای ایجاد شهر یک دقیقه ای است!     پروژه Street Moves : سوئد قصد دارد تا سال 2030 عناصری سازگار مانند این پارکینگ و صندلی...

02:54

معرفی رشته شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

معرفی رشته شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - تاریخچه رشته شهرسازی و ارشد برنامه ریزی شهری رشته شهرسازی از سال 1378 به عنوان یک رشته مستقل در میان رشته های دانشگاهی مقطع کارشناسی کنکور ریاضی- فیزیک تأسیس شد. پیش از آن پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی شهری...

07:05