زیبایی شهر فلورانس (Florance) ایتالیا به معنای واقعی مسحور کننده است. حتی اگر ذره ای حس زیبایی شناسی داشته باشید امکان ندارد در بدو ورود به این شهر با دهان باز مشغول تماشای اطرافتان نشوید. چند روز ...