منطقه تماشایی «بورانو» به‌خاطر خانه‌های ماهی‌گیران با رنگ‌های درخشان و غذاخوری‌های خودمانی با غذاهای دریایی از آبزیان صیدشده از مرداب مشهور است. موزه مرلتو نمایشگاه‌هایی درباره تحول توربافی در منطقه برگزار می‌کند و فروشگاه‌ها محصولات توری‌ای چون ملافه و لباس و همچنین کلوچه‌های کَره‌ای «بوسولای بورانی» می‌فروشند. کلیسای باستانی «چیسا...