برچسب: انرژی (عمومی)

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری

عنوان: اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری تاریخ بازنشر: 2023-03-12 13:19:35 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی …

2023/03/12 0 دیدگاه