بایگانی‌ها: دوره‌ها

آموزش GIS کاربردی در شهرسازی

جهت دریافت گواهی دوره آموزش جی آی اس، ابتدا فیلم های آموزشی را مشاهده و سپس از لینک زیر مراجل را پیش بروید تا بتوانید فایل PDF  گواهی خود را دریافت نمایید.

2022/08/25 0 دیدگاه
آموزش مجازی سنجش میزان جداشدگی (جدایی گزینی) شهری- با استفاده از نرم افزار Geo-Segregation Analyzer

آموزش مجازی سنجش میزان جداشدگی (جدایی گزینی) شهری- با استفاده از نرم افزار Geo-Segregation Analyzer

جداشدگی شهری، به فاصله اجتماعی و جدایی فیزیکی میان ساکنان در یک بستر شهری اشاره دارد؛ هنگامی که این پدیده مانع از دسترسی برخی گروه‌ها به خدمات، فعالیت‌ها و فضاها ‌شود، به …

2022/08/08 0 دیدگاه