دسته: رویداد ها

اطلاعیه ها و اخبار همایش های مرتبط با شهرسازی در این قسمت نمایش داده می شود

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

عنوان: هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۲:۰۰  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری مشاهده …

2023/03/12 0 دیدگاه

فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

عنوان: فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۴۴  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مشاهده …

2023/03/12 0 دیدگاه

فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر

عنوان: فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۲۳  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر مشاهده همه همایش های manager …

2023/03/12 0 دیدگاه

فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی

عنوان: فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۱۴  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان …

2023/03/12 0 دیدگاه

فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

عنوان: فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۱:۰۳  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک مشاهده …

2023/03/12 0 دیدگاه

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

عنوان: فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۵:۵۰:۵۳  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده مشاهده همه همایش های manager …

2023/03/12 0 دیدگاه