دسته: قوانین شهری

قوانین شهری و شهرسازی را بدانید و به کار بگیرید

قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

عنوان:  قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۲:۲۳ | دسته بندی: قوانین شهری     ‌ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا …

2023/03/10 0 دیدگاه
قوانین و مقررات شهرسازی و معماری

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

عنوان:  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۲:۰۵ | دسته بندی: قوانین شهری   …

2023/03/10 0 دیدگاه
مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌های حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛ و از جهت دیگر به دوشاخه : حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی …

2021/03/12 0 دیدگاه