دسته: قوانین شهری

قوانین شهری و شهرسازی را بدانید و به کار بگیرید

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

عنوان:  قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها تاریخ: 2023-03-10 17:42:23 | دسته بندی: قوانین شهری     ‌ماده واحده – كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا …

2023/03/10 0 دیدگاه
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

عنوان:  قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تاریخ: 2023-03-10 17:42:05 | دسته بندی: قوانین شهری   …

2023/03/10 0 دیدگاه
مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری

مفاهیم اولیه حقوق شهری                                                                                               حقوق رشته‌هاي حقوق به دو دسته عمده : حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ و از جهت ديگر به دوشاخه : حقوق داخلي و حقوق بين‌المللي …

2021/03/12 0 دیدگاه