دسته: قوانین شهری

قوانین شهری و شهرسازی را بدانید و به کار بگیرید

قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها

قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها

عنوان:  قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها تاریخ: ۲۰۲۳-۰۳-۱۰ ۱۷:۴۴:۰۵ | دسته بندی: قوانین شهری       تصویب نقشه‌های تفکیکی ماده ۱۰۱ـ اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی …

2023/03/10 0 دیدگاه