فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی پایش و پیش بینی توفان های گرمسیری

عنوان: فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی پایش و پیش بینی توفان های گرمسیری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۵-۲۹ ۱۵:۴۴:۲۱  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی پایش و پیش بینی توفان های گرمسیری مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش—————— Air- Sea interaction Climate change in the tropical regions Tropical […]

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران

عنوان: اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۵-۲۳ ۱۳:۱۸:۱۵ اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۲ توسط ، مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه پیام نور استان خوزستانشرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلاییمرکز […]

فراخوان مقاله همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها

عنوان: فراخوان مقاله همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۴-۲۶ ۱۵:۴۳:۴۹  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله همایش ملی سالخوردگی جمعیت ایران: ابعاد، زمینه‌ها، پیامدها و سیاست‌ها مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریملی محورهای همایش—————- زمینه ها و پیامدهای جمعیتی: ازدواج و تشکیل و تداوم خانواده روابط خویشاوندی […]

فراخوان مقاله اولین همایش ملی چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها

عنوان: فراخوان مقاله اولین همایش ملی چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۴-۱۳ ۱۵:۴۴:۱۴  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله اولین همایش ملی چشم انداز هویت در ایران عصر جدید: چالش ها و راهبردها مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریملی محورهای همایش———————-تدوین مبانی نظری و مفهومی بین […]

فراخوان مقاله اولین همایش ملی گردشگری خلاق: فرصت ها و چالش ها

عنوان: فراخوان مقاله اولین همایش ملی گردشگری خلاق: فرصت ها و چالش ها تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۴-۰۷ ۱۵:۴۶:۲۴  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله اولین همایش ملی گردشگری خلاق: فرصت ها و چالش ها مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریملی محورهای همایش————–۱- گردشگری خاص گردشگری هیجان گردشگری مجازی گردشگری غذا گردشگری کشاورزی گردشگری هنر حقوق […]

فراخوان مقاله نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

عنوان: فراخوان مقاله نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری تاریخ بازنشر: ۲۰۲۳-۰۳-۲۴ ۱۶:۴۴:۱۷  | برچسب: جغرافیا خانه جغرافیا فراخوان مقاله نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری مشاهده همه همایش های manager سطح برگزاریبین المللی محورهای همایش—————–نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین، […]