پشتیبان پشتیبانی, Author at انجمن شهرسازی ایران

از امروز تا پایان هفته علاوه بر تخفیف های ویژه بر روی تک محصولات آموزشی، میتوانید از 50% تخفیف بیشتر روی کل محصولات نیز بهرمندشوید.

مشاهده فروشگاه  | خرید کل آموزش ها با 50%تخفیف بیشتر

پشتیبان پشتیبانی

اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسولان و مردم محلی (مطالعه موردی روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر شهرستان پلدختر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2 دانشیار گروه برنامه...

تحلیلی بر عوامل موثر در قابت‌پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 2 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه...

اثرگذاری جریان های روستایی- شهری بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و برنامه‌ریزی فضایی، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و...

چشم انداز تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر ابهر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای...

رتبه بندی زمینه‌های توسعه اکوتوریسم، گردشگری تاریخی و انسان ساخت در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 استادیار جغرافیا و ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم...

05:007

تحلیل رابطه‌ تغییرات کارکردی با ارزش‌های روستایی در نواحی حومه‌ای (مورد مطالعه: روستاهای بخش لواسانات شمال تهران)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی،...

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0