به اطلاع متخصصین شهرسازی و علوم شهری می رسانیم به منظور اطلاع رسانی سریع و وسیع و تخصصی در شبکه های اجتماعی در ایران ، کانال خبری پرتال شهرسازی از امروز راه اندازی و فعال شد . شما در این کانال می ...