کارگاه آموزشی SPSS در شهرسازی(در پروژه واقعی) هزینه این کارگاه دو روزه ، ۲۵۰ هزار تومان می باشد ولی انجمن شهرسازی ایران برای ۱۰ نفر تخفیف ۱۰۰ درصدی قرار داده است و نفر یازدهم به بعد باید هزینه کارگاه ...