برچسب: 2020

بهترین شهرهای جهان در سال 2020

بهترین شهرهای جهان در سال 2020

به نظر شما بهترین شهرهای جهان در سال 2020 چه شهرهایی بودند؟ گروه رزونانس برای چهارمین سال به معرفی بهترین شهرهای جهان پرداختند. در بررسی این گروه 200 شهر براساس معیارهای همچون …

2021/01/04 2 دیدگاه