گردشگری Archives - انجمن شهرسازی ایران

از امروز تا پایان هفته علاوه بر تخفیف های ویژه بر روی تک محصولات آموزشی، میتوانید از 50% تخفیف بیشتر روی کل محصولات نیز بهرمندشوید.

مشاهده فروشگاه  | خرید کل آموزش ها با 50%تخفیف بیشتر

گردشگری

اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی گردشگری بر جامعه میزبان از نگاه مسولان و مردم محلی (مطالعه موردی روستاهای افرینه، پران پرویز و ولیعصر شهرستان پلدختر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2 دانشیار گروه برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 3 استادیار گروه آب و هواشناسی،...

رتبه بندی زمینه‌های توسعه اکوتوریسم، گردشگری تاریخی و انسان ساخت در جهت توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی نویسندگان 1 استادیار جغرافیا و ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 3 کارشناسی ارشد گردشگری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. چکیده گردشگری...

05:007

سبد خرید شما

موردی یافت نشد
جمع فرعی تومان۰
حمل دریایی تومان۰
مالیات تومان۰
جمع تومان۰
0